UživatelUživatelské jméno:Heslo:  |  Založit nový účet

Publikování článku

Chcete-li v portálu El·dům publikovat svůj článek, nabídněte jej k posouzení redakční radě. Řiďte se prosím těmito pokyny:
 • Článek musí být dobře napsaný, obsahově zajímavý a zaměřený na oblast e-learningu. Doporučená délka článku je 600 – 5 000 slov.
 • Odevzdávejte prosím pouze články, které jste sami napsali a které máte právo užít. Nabídnutím článku portálu El·dům potvrzujete, že jste oprávněni článek zveřejnit a povolit jeho zveřejnění.
 • Součástí textu článku musí být abstrakt (max. 100 slov) a seznam klíčových slov. Pokud není jazykem článku angličtina, je nutné dodat abstrakt a seznam klíčových slov také v angličtině.
 • Níže najdete navržené tematické oblasti, vítáme však příspěvky i na další témata související s e-learningem. Články je možno odevzdat
  1. přímo v portálu pomocí webového formuláře – stačí si nejprve zřídit uživatelský účet v portálu El·dům a následně se zapsat do kursu Články;
  2. e-mailem na adrese eldum@phil.muni.cz.

Po odevzdání článku projde text redakčním recenzním řízením:
 1. Dva členové redakční rady článek posoudí a doporučí/nedoporučí k publikaci, příp. požádají autora o doplnění, upřesnění atp. Své stanovisko autorovi sdělí do 30 dnů od odevzdání článku.
 2. V případě neshodných stanovisek dvou recenzentů přizve předseda redakční rady k recenznímu řízení třetího člena redakční rady. Tříčlenný tým má potom dalších 14 dnů na to, aby došel k většinovému závěru a sdělil je autorovi.

Důvody pro odmítnutí článku:

 • je kratší než 600 slov,
 • obsahuje mnoho pravopisných nebo gramatických chyb,
 • nevyhovuje po obsahové stránce,
 • obsahuje reklamu,
 • není původní (je to plagiát).

Pokud máte nějaké dotazy týkající se publikování článků, pošlete nám prosím svůj dotaz e-mailem na adresu eldum@phil.muni.cz.

Seznam témat

 • Teorie e-learningu
 • Efektivita e-learningu ve srovnání s tradiční výukou
 • Technické a organizační zajištění e-learningu
 • E-learning a pedagogické vědy
 • Specifika e-learningu pro jednotlivé obory či stupně škol
 • Recenze výukového softwaru
Naposledy změněno: Sobota, 30. srpen 2008, 02.30