UživatelUživatelské jméno:Heslo:  |  Založit nový účet

Publikování kurzu

Chcete-li v portálu El·dům publikovat svůj kurz, nabídněte jej k posouzení redakční radě. Řiďte se prosím těmito pokyny:
 • Kurz musí být dobře strukturovaný a obsahově korektní.
 • Odevzdávejte prosím pouze kurzy, které jste sami vytvořili a které máte právo užít. Nabídnutím kurzu portálu El·dům potvrzujete, že jste oprávněni kurz zveřejnit a povolit jeho zveřejnění.
 • Součástí kurzu musí být jeho stručný popis uvádějící obsahové zaměření a způsob práce v kurzu (max. 200 slov).
 • Kurzy ve formátu archivu Moodlu (tj. v podobě záložního souboru kurzu) je možno odevzdat
  1. přímo v portálu pomocí webového formuláře – stačí si nejprve zřídit uživatelský účet v portálu El·dům a následně se zapsat do kurzu Kurzy;
  2. e-mailem na adrese eldum@phil.muni.cz.
Po odevzdání projde kurz redakčním recenzním řízením:
 1. Dva členové redakční rady kurz posoudí a doporučí/nedoporučí k publikaci, příp. požádají autora o doplnění, upřesnění atp. Své stanovisko autorovi sdělí do 30 dnů od odevzdání kurzu.
 2. V případě neshodných stanovisek dvou recenzentů přizve předseda redakční rady k recenznímu řízení třetího člena redakční rady. Tříčlenný tým má potom dalších 14 dnů na to, aby došel k většinovému závěru a sdělil je autorovi.

Důvody pro odmítnutí kurzu:

 • obsahuje mnoho pravopisných nebo gramatických chyb,
 • nevyhovuje po obsahové stránce,
 • obsahuje reklamu,
 • není původní (je to plagiát).Typy zveřejnění kurzu

Kurz (nebo jeho část) lze v El·domě zveřejnit následujícími třemi způsoby:
 1. klasický kurz Moodlu přístupný všem návštěvníkům El·domu (viz již zveřejněné kurzy);
 2. záložní soubor Moodlu – ke stažení a použití v jiné instalaci Moodlu (viz již zveřejněné záložní soubory);
 3. kombinace 1 a 2, tj. klasický kurz a současně záložní soubor.Autorská práva

Všechny způsoby zveřejnění kurzu (viz výše body 1–3) zahrnují to, že budete v kurzu uvedeni jako autoři. Tím je naplněno osobnostní právo být uveden jako autor vlastního díla (§ 11 autorského zákona).
Nabídnutím kurzu ke zveřejnění v portálu El·dům poskytujete provozovateli portálu nevýhradní licenci kurz užít, tj. právo sdělovat kurz veřejnosti prostřednictvím počítačové sítě (§ 12, 18 a 46 autorského zákona).
Práva uživatelů vašich kurzů (nebo záložních souborů), které v El·domu zveřejníte, lze v současné době upravit třemi způsoby:
 1. pouze ke čtení – zveřejníte kurz (viz výše bod 1), budete v kurzu uvedeni jako autoři, jako vykonavatel majetkových práv budete uvedeni buď vy nebo váš zaměstnavatel (pokud jde o dílo zaměstnanecké – viz § 58 autorského zákona). Návštěvníci El·domu si mohou kurz pouze prohlédnout, zaregistrovat se jako jeho studenti a pracovat v něm (např. plnit testy).
  Pokud budou chtít část zveřejněného kurzu použít ve svém díle, mohou z materiálů kurzu pouze citovat (ve smyslu § 31 autorského zákona).

  Příklad
  Jméno kurzu: Jak pracovat s odbornými informacemi – Autoři: Petra ŠEDINOVÁ, Martina NEDOMOVÁ – Publikováno: 25. května 2007 – © Masarykova univerzita 2007.

 2. uvedení autora, nekomerční využití, žádné odvozeniny – zveřejníte kurz (viz výše bod 1) a příp. též záložní soubor kurzu (viz výše body 2 a 3), budete v kurzu uvedeni jako autoři a současně bude v kurzu uvedeno, jak mohou návštěvníci El·domu kurz používat.
  Při tomto způsobu zveřejnění dáváte návštěvníkům El·domu právo kurz kopírovat, tisknout a sdílet, a to za těchto podmínek:
  1. budete vždy uvedeni jako autoři;
  2. kurz bude použit nekomerčně;
  3. nezmění se podoba kurzu (nepovoluje se žádná změna).

  Příklad
  Jméno kurzu: Jak pracovat s odbornými informacemi – Autoři: Petra ŠEDINOVÁ, Martina NEDOMOVÁ – Publikováno: 25. května 2007 – Tento kurz je zveřejněn pod licencí Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0.
  Creative Commons License

 3. uvedení autora, nekomerční využití, zachování licence – zveřejníte kurz (viz výše bod 1) a příp. též záložní soubor kurzu (viz výše body 2 a 3), budete v kurzu uvedeni jako autoři a současně bude v kurzu uvedeno, jak mohou návštěvníci El·domu kurz používat.
  Při tomto způsobu zveřejnění dáváte návštěvníkům El·domu právo kurz kopírovat, tisknout a sdílet, a to za těchto podmínek:
  1. budete vždy uvedeni jako autoři;
  2. kurz bude použit nekomerčně;
  3. povolujete uživatelům kurzu vytvářet z něj odvozená díla za podmínky, že odvozenina bude distribuována za stejných podmínek jako dílo, ze kterého vznikla (tj. podle stejné licence).

  Příklad
  Jméno kurzu: Jak pracovat s odbornými informacemi – Autoři: Petra ŠEDINOVÁ, Martina NEDOMOVÁ – Publikováno: 25. května 2007 – Tento kurz je zveřejněn pod licencí Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike.
  Creative Commons License


Poznámka: Texty licencí CreativeCommons nejsou ještě k dispozici v češtině, lze je ovšem i v českém prostředí používat v souladu s platnou českou legislativou. Přehledný souhrn současného stavu poskytuje např. článek Licence Creative Commons a perspektiva jejich zavedení do českého prostředí, uveřejněný v elektronickém časopisu Ikaros.

Informace o autorství a zvolené licenci je před zveřejněním kurzu vložena na titulní stránku kurzu. Současně je tatáž informace vložena do zápatí všech studijních materiálů typu textová/webová stránka (tj. vytvořených pomocí modulu Studijní materiál) a do zápatí všech stránek vytvořených pomocí modulů Přednáška (Lesson) a Kniha (Book).Nastavení kurzu

Ve zveřejněných kurzech jsou aplikována následující nastavení:
 • Kurz je dostupný hostům i bez klíče a nemá zadán klíč k zápisu.
 • Kurz nemá učitele. Autor je uveden v postranním bloku spolu s údaji o autorských právech.
 • Moduly kurzu, které umožňují vkládání dat studenty, jsou nastaveny tak, že vkládání neumožňují, a to konkrétně takto:
  • databáze: vkládat a hodnotit záznamy mohou pouze učitelé, komentáře k záznamům nejsou povoleny;
  • slovník: vkládat a hodnotit záznamy mohou pouze učitelé, komentáře k položkám nejsou povoleny;
  • fórum: režim „Ani nová témata diskuse, ani odpovědi nejsou povoleny“, odebírání e-mailem není povoleno, hodnotit příspěvky mohou pouze učitelé;
  • chat: zablokovaný (skrytý) na úrovni serveru;
  • úkol: termín pro odevzdání je nastaven na 1. 1. 2001, odevzdávání po termínu je zakázáno;
  • úkol s opravou: termín pro odevzdání je nastaven na 1. 1. 2001, odevzdávání po termínu je zakázáno;
  • workshop: všechny termíny pro odevzdávání a hodnocení jsou nastaveny na 1. 1. 2001;
  • anketa: odpovídání je povoleno, výsledky se zobrazují vždy anonymně;
  • dotazník: všechny dotazníky jsou přepnuty do režimu anonymního dotazníku, upozorňování e-mailem je vypnuto;
  • průzkum: bez omezení;
  • přednáška: bez omezení;
  • test: bez omezení;
  • test hot potatoes: bez omezení.Pokud máte dotazy či připomínky ke zveřejňování kurzů, pošlete nám je prosím e-mailem na adresu eldum@phil.muni.cz.
Naposledy změněno: Sobota, 30. srpen 2008, 02.29