UživatelUživatelské jméno:Heslo:  |  Založit nový účet

Major Domus

Stránka: (Předchozí)   1  2
Obrázek: Major Domus
Aktuální zprávy -> Kurz Počátky ruského symbolismu I.
autor Major Domus - Čtvrtek, 31. květen 2007, 11.12
  Počátky ruského symbolismu I.
Pavel Klein
, Kabinet divadelních studií FF MU

Přednáška je koncipována jako příspěvek k historii světového divadla a počátků moderní scénografie. Jejím cílem se stává seznámit studenty s prvotní fází modernistického hnutí, reprezentovanou symbolismem jako uměleckým východiskem, formujícím se na přelomu 19. a 20. století v ruském prostředí. Zvláštní pozornost bude věnována utváření symbolistních textů v jejich prvotní podobě, směřující k hledání modernistického tvaru prostřednictvím experimentů, vycházejících z premis tzv. nového umění. Bez povšimnutí nezůstanou ani vzájemné analogie mezi ruskou a francouzskou podobou směru. Hlavní důraz pak bude kladen zejména na pochopení symbolické struktury her a jejich analýzu s přesahem k prvotním praktickým pokusům o jejich inscenování.

Obrázek: Major Domus
Aktuální zprávy -> Kurz Analýza překladu A
autor Major Domus - Středa, 30. květen 2007, 11.37
  Analýza překladu A
Jiří Rambousek
, Katedra anglistiky a amerikanistiky FF MU

Kurz je založen na srovnávací analýze českých překladů vybraných literárních děl. Budeme srovnávat všechny existující české překlady daného díla a vyvozovat závěry týkající se jak daného konkrétního textu, tak překladu obecně. Každá hodina je zaměřena na některý specifický problém typický pro daný text (např. volba edice zdrojového textu, forma a styl v překladu poezie, intertextualita, přeložitelnost). Studenti budou také sami překládat krátkou pasáž z každého díla.
Rozebírané překlady: Thomas Hardy, S. T. Coleridge, V. Woolfová, W. Whitman, J. Joyce.

Obrázek: Major Domus
Aktuální zprávy -> Kurz Procvičování anglické gramatiky online
autor Major Domus - Pondělí, 28. květen 2007, 08.51
  Procvičování anglické gramatiky online
Tamara Váňová
, Katedra anglického jazyka a literatury PdF MU

Tento kurz se zaměřuje na obtížnější okruhy anglické gramatiky, tj. časy, podmínkové věty, modální slovesa, gerundia, infinitivy, předložkové vazby a frázová slovesa. Nabízí procvičování těchto částí anglické gramatiky online z volně dostupných a dlouhodobě prověřených zdrojů Englishpage.com - Free online English lessons & ESL / EFL resources.

Obrázek: Major Domus
Aktuální zprávy -> Kurz Jak pracovat s odbornými informacemi
autor Major Domus - Pátek, 25. květen 2007, 19.08
  Jak pracovat s odbornými informacemi
Petra Šedinová, Martina NEDOMOVÁ
, Ústřední knihovna PdF MU

Cílem kurzu je přispět ke zlepšení informační gramotnosti, podpořit samostatnou práci s informacemi, zejm. praktické zjišťování, vyhledávání, zpracování informačních zdrojů ke studiu, výuce a výzkumu.


Obrázek: Major Domus
Aktuální zprávy -> Kurz Úvod do římské metriky
autor Major Domus - Středa, 23. květen 2007, 12.38
  Úvod do římské metriky
Irena Radová
, Ústav klasických studií FF MU


Kurz je stručným průvodcem nejdůležitějšími latinskými metry. Student se seznámí s metry latinské poezie od jejich počátků až do konce antiky. Kurz představuje podporu pro přednášky antické metriky v rámci studia latinského a klasického řeckého jazyka.

Stránka: (Předchozí)   1  2