UživatelUživatelské jméno:Heslo:  |  Založit nový účet
Obrázek: Major Domus
Kurz Úvod do štatistiky
autor Major Domus - Čtvrtek, 4. prosinec 2008, 20.10
  Úvod do štatistiky
Martina Majorová
, Katedra štatistiky a operačného výskumu FEM SPU v Nitre

Online kurz štatistiky je kompaktnou multimediálnou vzdelávacou pomôckou. Bol navrhnutý a spracovaný podľa metodiky pre kombinované vzdelávanie (blended learning).

Kurz pozostáva z dvanástich tématických blokov pokrývajúcich základné okruhy štatistiky, jedného úvodného bloku poskytujúceho základné informácie o kurze a jedného záverečného bloku s primárnym cieľom získania spätnej väzby od študentov prostredníctvom online dotazníka.