UživatelUživatelské jméno:Heslo:  |  Založit nový účet
Obrázek: Major Domus
Kurz Ekonometria
autor Major Domus - Čtvrtek, 4. prosinec 2008, 20.10
  Ekonometria
Martina Majorová
, Katedra štatistiky a operačného výskumu FEM SPU v Nitre

Online kurz ekonometrie je kompaktnou multimediálnou vzdelávacou pomôckou navrhnutou a spracovanou podľa metodiky pre kombinované vzdelávanie (blended learning).

Kurz pozostáva z desiatich tématických blokov pokrývajúcich základné okruhy ekonometrie, troch doplnkových tém s praktickou aplikáciou ekonometrických postupov na mikro-a makroúrovni, jedného úvodného bloku poskytujúceho základné informácie o kurze a jedného záverečného bloku s primárnym cieľom získania spätnej väzby od študentov prostredníctvom online dotazníka.