UživatelUživatelské jméno:Heslo:  |  Založit nový účet
Obrázek: Major Domus
Kurz Počátky ruského symbolismu I.
autor Major Domus - Čtvrtek, 31. květen 2007, 11.12
  Počátky ruského symbolismu I.
Pavel Klein
, Kabinet divadelních studií FF MU

Přednáška je koncipována jako příspěvek k historii světového divadla a počátků moderní scénografie. Jejím cílem se stává seznámit studenty s prvotní fází modernistického hnutí, reprezentovanou symbolismem jako uměleckým východiskem, formujícím se na přelomu 19. a 20. století v ruském prostředí. Zvláštní pozornost bude věnována utváření symbolistních textů v jejich prvotní podobě, směřující k hledání modernistického tvaru prostřednictvím experimentů, vycházejících z premis tzv. nového umění. Bez povšimnutí nezůstanou ani vzájemné analogie mezi ruskou a francouzskou podobou směru. Hlavní důraz pak bude kladen zejména na pochopení symbolické struktury her a jejich analýzu s přesahem k prvotním praktickým pokusům o jejich inscenování.