UživatelUživatelské jméno:Heslo:  |  Založit nový účet
Obrázek: Major Domus
Kurz Analýza překladu A
autor Major Domus - Středa, 30. květen 2007, 11.37
  Analýza překladu A
Jiří Rambousek
, Katedra anglistiky a amerikanistiky FF MU

Kurz je založen na srovnávací analýze českých překladů vybraných literárních děl. Budeme srovnávat všechny existující české překlady daného díla a vyvozovat závěry týkající se jak daného konkrétního textu, tak překladu obecně. Každá hodina je zaměřena na některý specifický problém typický pro daný text (např. volba edice zdrojového textu, forma a styl v překladu poezie, intertextualita, přeložitelnost). Studenti budou také sami překládat krátkou pasáž z každého díla.
Rozebírané překlady: Thomas Hardy, S. T. Coleridge, V. Woolfová, W. Whitman, J. Joyce.