UživatelUživatelské jméno:Heslo:  |  Založit nový účet
Obsah
Vytisknout celou knihuVytisknout jednu kapitolu PředchozíNásledující

Co je eldum dyre?

Motto projektu El·dům (Æsc biþ oferheah, eldum dyre) pochází ze staroanglické „Rune Poem“, runové básně. Ta sloužila k snazšímu zapamatování slov, která se používala pro označení jednotlivých znaků runového písma, a má tedy 29 slok o třech verších, z nichž každá odpovídá jednomu písmenu runové abecedy (runové písmo mělo ve skutečnosti řadu variant, zde jde o starší verzi anglosaské abecedy zvanou – podle prvních 6 písmen – fuþorc (futhorc). Naše trojverší se týká runy odpovídající v latince písmenu Æ; pro její označení se užívalo slova Æsc „jasan“ (v moderní angličtině ash).

Báseň vznikla zřejmě v druhé polovině 10. století (podle Halsallové, cit. v Hladký 2003). Rukopis, jehož byla součástí, byl zničen požárem v r. 1731; zachovala se v jeho oxfordské edici z let 1703-5 a patří k význačným památkám staroanglické literatury. Úplné znění básně.

Příslušná pasáž v originále zní:

Æsc biþ oferheah, eldum dyre
stiþ on staþule, stede rihte hylt,
ðeah him feohtan on firas monige.

Česky tedy zhruba (vlastní znění na základě níže uvedených novoanglických převodů):

Jasan je převysoký, lidem drahý
pevného kmene, neochvějně stojí
i když jej napadají mnozí

Novoanglické překlady:

The ash is exceedingly tall and precious to men,
with its sturdy trunk; it holds its ground as it should,
although many men attack it.
(Hladký, J. A Guide to Pre-Modern English. MU, Brno 2003 podle Dickinse a Halsallové)

The ash is very tall, dear to mankind,
Strong in its position, it holds its ground rightly,
Though many men attack it.
(http://englishheathenism.homestead.com/modernenglish.html)

The ash is exceedingly high and precious to men.
With its sturdy trunk it offers a stubborn resistance,
though attacked by many a man.
(www.ragweedforge.com/rpae.html)


runa aesc

Poznámka k runám v počítači

Unicode má pro runu aesc vyhrazen kód #16AB, pro její správné zobrazení by ale musel být v počítači instalován příslušný font, který obvykle chybí. Proto na internetu převládá jejich zobrazení pomocí obrázků. Na všechny runy a jejich kódování se můžete podívat např. na stránce Přehled run v Unicodu, odkud jsme také převzali náš obrázek runy aesc.

Literatura

Halsall, M. The Old English Rune Poem: A Critical Edition. Toronto and Buffalo: Univ. of Toronto Press, 1981.

Hladký, J. A Guide to Pre-Modern English. Brno: Masarykova univerzita, 2003.

PředchozíNásledující