Historie e-learningu na MU do r. 2005

Lokální stránky o historii e-learningu na MU – zatím do r. 2005.

Stránky Centra pro podporu e-learningu na MU – dnes již zaniklé centrum nahradily univerzitní aktivity popsané na stránkách ELportálu.