Fakultní instalace Moodlu

ELF – instalace systému Moodle na Filozofické fakultě MU.
Moodle byl na FF MU plošně nasazen nejprve na Katedře anglistiky a amerikanistiky (v březnu 2003), od února 2004 jej mají možnost využívat všichni vyučující fakulty. V roce 2005 a 2006 využívala tuto instalaci také Fakulta sociálních studií MU.
Instalace obsahuje v současnosti 945 e-kursů (viz též graf vývoje počtu kursů) a v jarním semestru 2007 ji použilo celkem 3 644 studentů a učitelů.

Moodlinka – instalace systému Moodle na Pedagogické fakultě MU. První kurzy na dané adrese byly spuštěny na podzim roku 2003 v rámci projektu Elektronické laboratoře anglického jazyka pro kombinované studium. Následujícího roku byl systém v rámci seminářů představen a zpřístupněn i dalším pracovištím.