Tečka v názvu

Ve jméně portálu El·dům je pro oddělení jeho dvou částí použita tzv. střední tečka. Ve zjednodušené podobě lze tečku v názvu portálu vynechat a použít podobu Eldům (zjednodušený název je také uveden v rozhodnutí o přidělení ISSN).

V českých textech se střední tečka nejčastěji používá v matematických zápisech jako jedno ze znamének ve významu krát. Pro její zápis do dokumentů v textovém editoru lze použít sekvenci Alt+0183, pro zápis do HTML kódu entitu ·.

Další poučení o použití střední tečky v jiných jazycích a obdobích lze nalézt např. v anglické Wikipedii.