Co je eldum dyre?

Motto projektu El·dům (Æsc biþ oferheah, eldum dyre) pochází ze staroanglické „Rune Poem“, runové básně. Ta sloužila k snazšímu zapamatování slov, která se používala pro označení jednotlivých znaků runového písma, a má tedy 29 slok o třech verších, z nichž každá odpovídá jednomu písmenu runové abecedy (runové písmo mělo ve skutečnosti řadu variant, zde jde o starší verzi anglosaské abecedy zvanou – podle prvních 6 písmen – fuþorc (futhorc). Naše trojverší se týká runy odpovídající v latince písmenu Æ; pro její označení se užívalo slova Æsc „jasan“ (v moderní angličtině ash).

Báseň vznikla zřejmě v druhé polovině 10. století (podle Halsallové, cit. v Hladký 2003). Rukopis, jehož byla součástí, byl zničen požárem v r. 1731; zachovala se v jeho oxfordské edici z let 1703-5 a patří k význačným památkám staroanglické literatury. Úplné znění básně.

Příslušná pasáž v originále zní:

Æsc biþ oferheah, eldum dyre
stiþ on staþule, stede rihte hylt,
ðeah him feohtan on firas monige.

Česky tedy zhruba (vlastní znění na základě níže uvedených novoanglických převodů):

Jasan je převysoký, lidem drahý
pevného kmene, neochvějně stojí
i když jej napadají mnozí

Novoanglické překlady:

The ash is exceedingly tall and precious to men,
with its sturdy trunk; it holds its ground as it should,
although many men attack it.
(Hladký, J. A Guide to Pre-Modern English. MU, Brno 2003 podle Dickinse a Halsallové)

The ash is very tall, dear to mankind,
Strong in its position, it holds its ground rightly,
Though many men attack it.
(http://englishheathenism.homestead.com/modernenglish.html)

The ash is exceedingly high and precious to men.
With its sturdy trunk it offers a stubborn resistance,
though attacked by many a man.
(www.ragweedforge.com/rpae.html)


runa aesc

Poznámka k runám v počítači

Unicode má pro runu aesc vyhrazen kód #16AB, pro její správné zobrazení by ale musel být v počítači instalován příslušný font, který obvykle chybí. Proto na internetu převládá jejich zobrazení pomocí obrázků. Na všechny runy a jejich kódování se můžete podívat např. na stránce Přehled run v Unicodu, odkud jsme také převzali náš obrázek runy aesc.

Literatura

Halsall, M. The Old English Rune Poem: A Critical Edition. Toronto and Buffalo: Univ. of Toronto Press, 1981.

Hladký, J. A Guide to Pre-Modern English. Brno: Masarykova univerzita, 2003.