O projektu El·dům

Cíl
Poskytnout

Kromě publikací (kurzy a články) v elektronickém časopisu jsou v El·domě zveřejňovány také kurzy (či jejich části) ve formátu archivního souboru Moodlu, šířené pod dvěma typy licencí Creative Commons. Takové kurzy je možné si stáhnout a vložit do vlastní instalace Moodlu.
Projekt je po celou dobu koncipován nikoliv jako lokální (MU), ale jako otevřený všem uživatelům Moodlu na všech typech škol.

Cesta
El·dům je vystavěn na systému Moodle. Publikované kurzy jsou v něm přímo dostupné a/nebo jsou nabízeny ke stažení z databáze (buď vcelku jako archivované kurzy v Moodlu, nebo jako dílčí výukové objekty); publikované články jsou ve formátu PDF a dostupné v databázi.
Publikace nových článků či kurzů jsou ohlašovány na hlavní stránce El·domu v diskusním fóru.
Celý El·dům lze prohledávat pomocí vlastního vyhledávače Google (služba nabízená společností Google).
Aktuální dění v obou databázích (články a sdílené učební objekty) a v diskusním fóru na hlavní stránce lze pohodlně sledovat pomocí RSS.

Copyright
Pokud není uvedeno jinak, podléhají materiály publikované v portálu ochraně autorských práv podle právního řádu České republiky. Využívat jich tedy lze především formou citací s uvedením autora a zdroje (tzv. bezúplatné zákonné licence). Některé materiály jsou zveřejněny pod jiným typem licence, která umožňuje převzetí celých materiálů a případně jejich úpravy či další šíření. Informace o způsobu licencování jsou uvedeny u každého publikovaného materiálu.
V každém publikovaném kursu je vložen postranní blok s hlavními údaji o publikaci (autor, název, datum publikování, informace o vykonavateli majetkových autorských práv, bibliografická citace kurzu).


Provozovatelem portálu El·dům jsou Filozofická a Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.

Redakční rada: Danuše Bauerová (předsedkyně), David Mudrák, Jarmila Fictumová, Daniel Mikšík, Jiří Rambousek, Tamara Váňová, Jiří Zounek, Zdeněk Pytela.

Kontakt: eldum@phil.muni.cz

ISSN: 1803-4748