O projektu El·dům

Základní informace o projektu El·dům

Stránky: El·dům
Kurz: El·dům
Kniha: O projektu El·dům
Vytiskl(a):
Datum: Pátek, 22. září 2017, 19.15

Obsah

O projektu El·dům

Cíl
Poskytnout

Kromě publikací (kurzy a články) v elektronickém časopisu jsou v El·domě zveřejňovány také kurzy (či jejich části) ve formátu archivního souboru Moodlu, šířené pod dvěma typy licencí Creative Commons. Takové kurzy je možné si stáhnout a vložit do vlastní instalace Moodlu.
Projekt je po celou dobu koncipován nikoliv jako lokální (MU), ale jako otevřený všem uživatelům Moodlu na všech typech škol.

Cesta
El·dům je vystavěn na systému Moodle. Publikované kurzy jsou v něm přímo dostupné a/nebo jsou nabízeny ke stažení z databáze (buď vcelku jako archivované kurzy v Moodlu, nebo jako dílčí výukové objekty); publikované články jsou ve formátu PDF a dostupné v databázi.
Publikace nových článků či kurzů jsou ohlašovány na hlavní stránce El·domu v diskusním fóru.
Celý El·dům lze prohledávat pomocí vlastního vyhledávače Google (služba nabízená společností Google).
Aktuální dění v obou databázích (články a sdílené učební objekty) a v diskusním fóru na hlavní stránce lze pohodlně sledovat pomocí RSS.

Copyright
Pokud není uvedeno jinak, podléhají materiály publikované v portálu ochraně autorských práv podle právního řádu České republiky. Využívat jich tedy lze především formou citací s uvedením autora a zdroje (tzv. bezúplatné zákonné licence). Některé materiály jsou zveřejněny pod jiným typem licence, která umožňuje převzetí celých materiálů a případně jejich úpravy či další šíření. Informace o způsobu licencování jsou uvedeny u každého publikovaného materiálu.
V každém publikovaném kursu je vložen postranní blok s hlavními údaji o publikaci (autor, název, datum publikování, informace o vykonavateli majetkových autorských práv, bibliografická citace kurzu).


Provozovatelem portálu El·dům jsou Filozofická a Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.

Redakční rada: Danuše Bauerová (předsedkyně), David Mudrák, Jarmila Fictumová, Daniel Mikšík, Jiří Rambousek, Tamara Váňová, Jiří Zounek, Zdeněk Pytela.

Kontakt: eldum@phil.muni.cz

ISSN: 1803-4748

Co je eldum dyre?

Motto projektu El·dům (Æsc biþ oferheah, eldum dyre) pochází ze staroanglické „Rune Poem“, runové básně. Ta sloužila k snazšímu zapamatování slov, která se používala pro označení jednotlivých znaků runového písma, a má tedy 29 slok o třech verších, z nichž každá odpovídá jednomu písmenu runové abecedy (runové písmo mělo ve skutečnosti řadu variant, zde jde o starší verzi anglosaské abecedy zvanou – podle prvních 6 písmen – fuþorc (futhorc). Naše trojverší se týká runy odpovídající v latince písmenu Æ; pro její označení se užívalo slova Æsc „jasan“ (v moderní angličtině ash).

Báseň vznikla zřejmě v druhé polovině 10. století (podle Halsallové, cit. v Hladký 2003). Rukopis, jehož byla součástí, byl zničen požárem v r. 1731; zachovala se v jeho oxfordské edici z let 1703-5 a patří k význačným památkám staroanglické literatury. Úplné znění básně.

Příslušná pasáž v originále zní:

Æsc biþ oferheah, eldum dyre
stiþ on staþule, stede rihte hylt,
ðeah him feohtan on firas monige.

Česky tedy zhruba (vlastní znění na základě níže uvedených novoanglických převodů):

Jasan je převysoký, lidem drahý
pevného kmene, neochvějně stojí
i když jej napadají mnozí

Novoanglické překlady:

The ash is exceedingly tall and precious to men,
with its sturdy trunk; it holds its ground as it should,
although many men attack it.
(Hladký, J. A Guide to Pre-Modern English. MU, Brno 2003 podle Dickinse a Halsallové)

The ash is very tall, dear to mankind,
Strong in its position, it holds its ground rightly,
Though many men attack it.
(http://englishheathenism.homestead.com/modernenglish.html)

The ash is exceedingly high and precious to men.
With its sturdy trunk it offers a stubborn resistance,
though attacked by many a man.
(www.ragweedforge.com/rpae.html)


runa aesc

Poznámka k runám v počítači

Unicode má pro runu aesc vyhrazen kód #16AB, pro její správné zobrazení by ale musel být v počítači instalován příslušný font, který obvykle chybí. Proto na internetu převládá jejich zobrazení pomocí obrázků. Na všechny runy a jejich kódování se můžete podívat např. na stránce Přehled run v Unicodu, odkud jsme také převzali náš obrázek runy aesc.

Literatura

Halsall, M. The Old English Rune Poem: A Critical Edition. Toronto and Buffalo: Univ. of Toronto Press, 1981.

Hladký, J. A Guide to Pre-Modern English. Brno: Masarykova univerzita, 2003.

Tečka v názvu

Ve jméně portálu El·dům je pro oddělení jeho dvou částí použita tzv. střední tečka. Ve zjednodušené podobě lze tečku v názvu portálu vynechat a použít podobu Eldům (zjednodušený název je také uveden v rozhodnutí o přidělení ISSN).

V českých textech se střední tečka nejčastěji používá v matematických zápisech jako jedno ze znamének ve významu krát. Pro její zápis do dokumentů v textovém editoru lze použít sekvenci Alt+0183, pro zápis do HTML kódu entitu ·.

Další poučení o použití střední tečky v jiných jazycích a obdobích lze nalézt např. v anglické Wikipedii.