Zobrazení souborů v rámci

Toto nastavení umožňuje zobrazit soubor v tzv. rámci. Při tomto způsobu zobrazení je v záhlaví stránky – v dalším rámci – zobrazena navigace Moodlu.

Použití tohoto nastavení není obvykle nutné pro soubory jako videa, zvukové soubory nebo flashové animace – tyto soubory jsou vždy zobrazeny s horním navigačním pruhem.

Používání rámců může také porušit přístupnost materiálu. Proto bude toto nastavení ignorováno, jestliže uživatel ve svém uživatelském profilu zvolil možnost „Čtení obrazovky“.

Rejstřík všech souborů nápovědy