Zasílat upozornění e-mailem

Tato volba určuje, zda se budou partnerům v rozhovoru zasílat e-mailová upozornění. Jestliže tuto volbu nastavíte na možnost Ano, bude adresátovi nového příspěvku zaslán krátký e-mail. E-mailová zpráva neobsahuje text příspěvku, pouze upozornění na přidání nového příspěvku a odkaz na rozhovor.

Poznámka: Tato volba se týká všech rozhovorů otevřených v rámci dané instance modulu. Volbu je možné kdykoliv změnit.

Rejstřík všech souborů nápovědy