Rozhovory

Tento modul nabízí jednoduchou metodu komunikace mezi dvojicí uživatelů, a to mezi učitelem a studentem (přičemž rozhovor může otevřít kterýkoliv z nich), případně – v závislosti na nastavení – mezi dvěma studenty. Učitel i student mohou být zapojeni do více rozhovorů současně.

Rozhovor může mít neomezený počet příspěvků (replik). Konverzace obvykle probíhá jako série střídavých odpovědí; tento režim však není vynucován, oba účastníci mohou do rozhovoru přispívat kdykoliv.

Kterýkoli z účastníků může rozhovor kdykoliv uzavřít. Uzavřené rozhovory nelze znovu otevřít. Uzavřený rozhovor však mohou oba účastníci číst – za předpokladu, že nebyl odstraněn.

Po určité době jsou uzavřené rozhovory a všechny jeho příspěvky odstraněny. Tato doba se nastavuje na této stránce při vytváření rozhovoru.

Následující body platí pro kurzy, které používají rozdělení do skupin.

  • Při otevření nového rozhovoru se učiteli zobrazí údaj o skupinovém režimu rozhovoru a o aktuální vybrané skupině. Tyto informace jsou zobrazeny přímo pod navigační lištou modulu.
  • Učitel může zahájit rozhovor se všemi studenty v aktuální skupině – stačí vybrat název skupiny z rozevíracího seznamu. Po zahájení fungují rozhovory normálním způsobem, tedy jako dialogy mezi učitelem a jednotlivými studenty.
  • U rozhovoru typu student-student v režimu ODDĚLENÉ SKUPINY vidí studenti pouze studenty ze stejné skupiny. Studenti, kteří nepatří do žádné skupiny, nevidí v tomto režimu žádné jiné studenty.

Rejstřík všech souborů nápovědy