Typy rozhovorů

Existují tři typy rozhovorů:

  1. Mezi učitelem a studentem – umožňuje rozhovor mezi učitelem a studentem. Rozhovor může otevřít učitel i student. V seznamech osob vidí učitel pouze studenty a studenti pouze učitele.

  2. Mezi studenty – umožňuje rozhovor mezi studenty navzájem. Učitelé do rozhovoru tohoto typu vstupovat nemohou.

  3. Bez omezení – umožňuje komukoliv otevřít rozhovor s kterýmkoliv jiným účastníkem kurzu. Učitelé mohou otevírat rozhovory s ostatními učiteli i studenty, studenti mohou otevírat rozhovory s ostatními studenty i učiteli.

Rejstřík všech souborů nápovědy