Uzavírání rozhovorů

Rozhovor můžete kdykoliv uzavřít. Uzavřením se rozhovor ukončí a bude odstraněn z vašeho seznamu aktuálních rozhovorů. To znamená, že uzavřené rozhovory se nebudou nadále zobrazovat na této stránce.

Do uzavřených rozhovorů můžete nahlédnout, ale nemůžete do nich přispívat. Uzavřené rozhovory mohou být po určité době smazány, a pak už samozřejmě nebudou k dispozici ani pro čtení.

Pokud teď rozhovor uzavřete, a později budete chtít v rozhovoru s týmž partnerem pokračovat, budete muset otevřít nový rozhovor. Daná osoba se bude znovu zobrazovat v seznamu osob, s nimiž můžete zahájit rozhovor.

Rejstřík všech souborů nápovědy