Přidání předmětů

Tento odkaz můžete použít, pokud chcete rozhovoru přiřadit předmět. Předmět je vhodné přiřadit každému rozhovoru – rozhovor pak neodbočuje od tématu a soustřeďuje se na odpovědi k tématu. Pokud chcete změnit předmět rozhovoru, je lepší stávající rozhovor uzavřít a otevřít nový rozhovor na požadované téma.

Rejstřík všech souborů nápovědy