Kód v IS MU

Do tohoto pole napište kód přiřazený vašemu kursu pro dané období v Informačním systému MU (IS MU). Pokud potřebujete zapsat do pole více kódů, zapište je za sebe a oddělte čárkou.

Rejstřík všech souborů nápovědy