Jak pracovat s odbornými informacemi
(Jak_info)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty

Petra Šedinová, Martina NEDOMOVÁ, Ústřední knihovna PdF MU


Cílem kurzu je přispět ke zlepšení informační gramotnosti, podpořit samostatnou práci s informacemi, zejm. praktické zjišťování, vyhledávání, zpracování informačních zdrojů ke studiu, výuce a výzkumu.

Tento kurz je otevřen i pro hosty