Procvičování anglické gramatiky online
(AGO)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty

Tamara Váňová, Katedra anglického jazyka a literatury PdF MU


Tento kurz se zaměřuje na obtížnější okruhy anglické gramatiky, což jsou časy, podmínkové věty, modální slovesa, gerundia, infinitivy, předložkové vazby a frázová slovesa. Nabízí procvičování těchto částí anglické gramatiky online z volně dostupných a dlouhodobě prověřených zdrojů Englishpage.com - Free online English lessons & ESL / EFL resources. V případě, že jsme do stránek html jakýmkoli způsobem zasahovali (například je s překladem do češtiny použili jako český interface k hyperlinkem propojenými cvičením), požádali jsme písemně o svolení. 

http://www.englishpage.com/

Pro samostudium je nutné, abyste uměli anglicky alespoň natolik, že porozumíte vysvětlujícím textům. Jednotlivá slovíčka si samozřejmě můžete najít ve slovnících, na které jste zvyklí nebo které se naučíte používat právě v tomto kurzu.

Tento kurz je otevřen i pro hosty