Úvod do římské metriky
(Řím_metrika)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty

Irena Radová, Ústav klasických studií FF MU


metrikaKurz je stručným průvodcem nejdůležitějšími latinskými metry. Student se seznámí s metry latinské poezie od jejich počátků až do konce antiky. Kurz představuje podporu pro přednášky antické metriky v rámci studia latinského a klasického řeckého jazyka.

Tento kurz je otevřen i pro hosty