Jak (se) učit online
(JUO)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu

Online podpora ke knize J. Zounka a P. Sudického a kol. E-learning: učení (se) s online technologiemi (Wolters Kluwer ČR, 2012).

Tento kurz je otevřen i pro hosty  Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu