Ekonometria
(KŠOV/EM)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty

Martina Majorová, Katedra štatistiky a operačného výskumu FEM SPU v Nitre


Ekonometria je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá empirickým (štatistickým) odhadom parametrov ekonomických vzťahov. Predmet má interdisciplinárny pôvod a charakter: ide o spojenie ekonomickej teórie, matematickej ekonómie, ekonomickej štatistiky a matematickej štatistiky.

Tento kurz je otevřen i pro hosty