Angličtina pro pokročilé
(APP)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty

Jarmila Fictumová, Katedra anglistiky a amerikanistiky FF MU

Tento kurz nabízí doplňkové materiály ke studiu a výuce angličtiny podle stejnojmenné knihy, která vychází z materiálů zpracovaných na Státní jazykové škole v Brně, jež prosluly jako "Zelená kniha". Slovní zásoba k jednotlivým tématům je rozdělena podle stránek v učebnici (stránkování je shodné pro obě vydání). Kromě toho poskytuje tento kurz další materiály určené k procvičování slovní zásoby (zejména kolokací), jež byly připraveny ve spolupráci s posluchači KAA FF MU a pro jejich potřeby. Zpracování jednotlivých témat se liší - klade si za cíl co největší rozmanitost a poskytuje náměty a zdroje pro samostudium, výuku i pro vytváření lexikálních cvičení a testů.

Tento kurz je otevřen i pro hosty