Academic Typing
(AcTypo)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty

Jiří Rambousek, Katedra anglistiky a amerikanistiky FF MU


Seznámení se základy tvorby textu pro akademické účely z hlediska písařského a typografického: základní informace, praktické tipy a triky, srovnání písařských a sazečských konvencí v češtině a v angličtině, konkrétní příklady z reálných textů.

Tento kurz je otevřen i pro hosty