Analýza překladu A
(Překlalýza_A)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty

Jiří Rambousek, Katedra anglistiky a amerikanistiky FF MU


Kurz je založen na srovnávací analýze českých překladů vybraných literárních děl. Budeme srovnávat všechny existující české překlady daného díla a vyvozovat závěry týkající se jak daného konkrétního textu, tak překladu obecně. Každá hodina je zaměřena na některý specifický problém typický pro daný text (např. volba edice zdrojového textu, forma a styl v překladu poezie, intertextualita, přeložitelnost). Studenti budou také sami překládat krátkou pasáž z každého díla.
Metoda práce v kurzu je shodná s kurzem "Analýza překladu B"; oba kurzy se liší rozebíranými texty a lze je absolvovat v libovolném pořadí. Rozebírané překlady: Thomas Hardy, S. T. Coleridge, V. Woolfová, W. Whitman, J. Joyce.

Tento kurz je otevřen i pro hosty